Zemberek Tasarım; mimarlık, iç mekan tasarımı ve kurumsal kimlik alanlarında projeler geliştiriyor, uygulama ve kontrol yapıyor. Zemberek Tasarım, tasarım sürecine 'doğru soruyu bulma' konsantrasyonu ile başlamanın; sonuca yön veren esas ve sadeleşmiş fikri ortaya çıkaran unsur olduğunu düşünüyor. Sürecin ilk ve uzun bu aşamasında, diyaloglarla ilerliyor.

Kullanıcının mekan algısı önceliği gözetilerek, mevcut yapı kısıtları, projenin gerekleri, fonksiyonların hiyerarşisi, sirkülasyon kurgusu gibi olgular; tasarımın temel fikri haline gelebiliyor. Sonlanmış projede cevaplanması gerektiğine karar verilen sorular, en basit hali ile ele alınmaya çalışılıyor.

Basitleştirilmiş sorulara verilen sadeleşmiş mimari cevaplar, son kullanıcı tarafından da, sorunun ve mekansal cevapların hissedilebilir olmasını sağlıyor. Zemberek Tasarım, bu yaklaşımla, sürecin başında önceliklendirilen mekan algısının, mekan kullanıcısının, sebep-sonuç ilişkilerini okuyabilip dolayısı ile anlamlandırabildiği bir dahil olma sürecini tetiklemeyi hedefliyor.